Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 29.12.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Od 6 lipca do 30 grudnia 2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Więcej

21.12.2016

Realizacja zadania publicznego pn.:
„Kultywujemy polską tradycję narodową okresu bożonarodzeniowego”
dofinansowanego przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

14 grudnia 2016 roku PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało uroczystą wieczerzę wigilijną poprzedzoną wystawieniem tradycyjnych jasełek bożonarodzeniowych.

Więcej

21.12.2016

„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych
do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”

Realizacja zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Więcej

05.12.2016

„„Komunikacja alternatywna – zrozum mnie””

Podczas II części szkolenia odbytego w pierwszy weekend grudnia b.r., prowadzonego przez P. Ewę Przebindę zgłębialiśmy wiedzę i rozwijaliśmy umiejętności w zakresie komunikacji językowej użytkowników posługujących się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji.

Więcej

18.11.2016

„Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału
rodzicielskiego i opiekuńczego”

16 i 17 listopada b.r. odbyła się II część warsztatów dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami pn.: „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Więcej

18.11.2016

Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

19 i 20 października b.r. odbyły się pierwsze z zaplanowanych warsztatów, przeznaczonych dla rodziców i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn.” Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu i opiekuńczemu”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.

Więcej

12.10.2016

„Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień nieograniczony kontakt z przyrodą
– poczucie wewnętrznego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności.''
Jan Paweł II

Trzy piękne wrześniowe dni (28-30.09.2016 r.) uczestnicy i kadra WTZ PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim spędzili na wspaniale zorganizowanej wycieczce w Tatry i Pieniny. Pierwszego dnia wycieczki zwiedzaliśmy Skansen wraz z ekspozycją wnętrz Miasteczka Galicyjskiego Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu.

Więcej12.10.2016

„Włączeni w życie…”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w ramach dofinansowania Województwa Lubelskiego i wkładu własnego Stowarzyszenia w realizację zadania publicznego pn. „Włączeni w życie…” wydało uaktualniony folder prezentujący systemowe rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych ONZ w odmienionej szacie graficznej. W ramach realizacji tego zadania przegraliśmy na płyty CD film prezentujący działalność Stowarzyszenia. Zapraszamy na oficjalną stronę PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, gdzie można obejrzeć film oraz pobrać folder i Konwencję.
Folder (pdf)
Konwencja 2016 (pdf)27.09.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

PSOUU Koło w Tomaszowie Lub. realizuje cykl warsztatów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, podczas których doskonalą oni m.in. techniki wykorzystywane podczas wystąpień publicznych, umiejętność uczestniczenia w dialogu, a także wypowiadania się we własnych sprawach...

Więcej16.09.2016

Premiera spektaklu pt.: „Bajka o zaczarowanym flecie” autorstwa Tomasza Raczkiewicza

13 września mieliśmy zaszczyt i przyjemność obejrzeć, a niektórzy z nas – należący do Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” – wystąpić w spektaklu pt.: „Bajka o zaczarowanym flecie” na motywach opery pt.: „Czarodziejski Flet” W.A. Mozarta.

Więcej12.09.2016

„Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim realizuje zadanie publiczne pn. „Aktywność drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”, dofinansowane przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przewidziane działania warsztatowe koncentrują się wokół realizacji trzech podstawowych modułów tematycznych:

Więcej31.08.2016

„Poprzez turystykę do kontaktu z ludźmi”

Dzięki realizacji zadania publicznego pn.: „Poprzez turystykę do kontaktu z ludźmi” wychowankowie, uczniowie i uczestnicy placówek PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim podróżując po urokliwych zakątkach naszego Roztocza, mają szansę na rozwijanie samodzielności i wzbogacanie doświadczeń związanych z udziałem w nowych sytuacjach społecznych.

Więcej31.08.2016

Zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne

Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym niepełnosprawnością intelektualną poprzez uczestniczenie w cyklu wyjazdów do krytej pływalni w Horyńcu Zdroju realizują cele terapeutyczno – rehabilitacyjne zmierzające do zwiększenia ich aktywności życiowej, integracji z lokalnym środowiskiem oraz kształtowania kompetencji niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania . Dzięki realizacji w/w zadania publicznego, jego uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie samoobsługi, integrują się ze środowiskiem lokalnym, budując przy tym pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej, jako zdolnej do aktywnego działania i jednocześnie niwelując istniejące w społeczeństwie negatywne stereotypy. Dodatkowo, udział w prowadzonym projekcie przyczynia się do wzmacniania kondycji fizycznej, edukacji w zakresie prozdrowotnych form spędzania czasu i poprawy jakości życia ich uczestników. Cykl wyjazdów dofinansowano przez Województwo Lubelskie w ramach projektu: „Aktywność moją szansą”.

Więcej07.07.2016

"Nic o nas bez nas"

20 czerwca 2016 roku w ramach projektu "Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych - wspólna sprawa", odbyła się w Hotelu Victoria w Lublinie debata dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich środowiska, poświęcona osobom doświadczającym problemy związane z chorobami przewlekłymi. .

Więcej07.06.2016

Niepełnosprawni w drodze do Krasnobrodzkiej Pani…

Rankiem, 4 czerwca 2016 r. z placu przy kościele NSPJ w Tomaszowie Lub. wyruszyła po raz kolejny Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krasnobrodu. Zorganizowana została przez Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub.

Więcej

07.06.2016

Stowarzyszenie na obchodach IX Święta Dziękczynienia w Warszawie

5 czerwca 2016r. 21 – osobowa grupa: wychowankowie, rodzice, pracownicy, reprezentowała nasze Stowarzyszenie na obchodach IX Święta Dziękczynienia w Warszawie, które było wyrazem wdzięczności Opatrzności Bożej za Chrzest Polski, owoce Roku Miłosierdzia a także za Św Maksymiliana Maria Kolbego. Nasza obecność była odpowiedzią na zaproszenie, które skierował do Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia w Warszawie Ks. Kazimierz Kardynał Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski.

Więcej

13.05.2016

Tegoroczne obchody DNIA GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ już za nami.

12 maja o godz. 10.00 rozpoczęliśmy świętowanie Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa dr Mariana Rojka, w oprawie której uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej

19.04.2016

GALA DOBROCZYNNOŚCI

Dnia 9 kwietnia 2016r. Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizował GALĘ DOBROCZYNNOŚCI, której celem było pozyskanie środków finansowych na rzecz budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego. W Centrum będzie prowadzony dom dla wychowanków naszego Stowarzyszenia, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz działalność edukacyjno- integracyjna skierowana do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także do lokalnego środowiska.

Więcej

08.02.2016

„Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los…”

Z głębokim żalem informujemy, że 5 lutego 2016 roku odszedł od nas Śp. Marcin Raczkiewicz – oddany nauczyciel, pracownik Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.
W zmarłym straciliśmy życzliwego Kolegę, Przyjaciela, Wychowawcę dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.
Rodzinie i najbliższym Zmarłego głębokie wyrazy współczucia składają: Zarząd Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim, Współpracownicy i Wychowankowie z Rodzicami.
Wieczny odpoczynek...

aktualności

27.01.2016

„„Hej Kolęda, Kolęda...”

Dnia 16.01.2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz 18-sty zorganizowało Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej Kolęda, Kolęda...”.

Więcej

30.12.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”.

Od 01 lipca do 30 grudnia 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim realizowało zadanie publiczne pod nazwą: „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy” zgodnie z umową nr DZR.MZ.4071.16.2015 z dnia 18.06.2015r.

Więcej

14.12.2015

Maria Świder – uczestniczka WTZ PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim
wyróżniona podczas V Edycji Gali Aktywnych i Solidarnych 2015

Dnia 02.XII.2015 roku w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się V Edycja Gali Aktywnych i Solidarnych 2015, która była podsumowaniem Kampanii „Solidarni i odpowiedzialni społecznie”, mającej na celu zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kampanię realizuje Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za krokiem” w Zamościu pod honorowym patronatem Pana Krzysztofem Hetmana.

Więcej

09.12.2015

„Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną"

7 grudnia 2015 r. w Przeorsku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało spotkanie warsztatowe dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Więcej

07.12.2015

TERENOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE – spotkanie w Tomaszowie Lubelskim"

Dnia 25 listopada b.r. w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim gościli przedstawiciele zespołu redakcyjnego portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl. Portal ten tworzy Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, którego redakcja składa się w większości z niepełnosprawnych wolontariuszy i pracowników.

Więcej

28.11.2015

„Edukacja do niezależności i społecznego włączania dzieci oraz młodzieży..."

W dniach 23-24 listopada 2015r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim pod hasłem: „Edukacja do niezależności i społecznego włączania dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach ich życia – doświadczenia polskie i innych krajów europejskich”.

Więcej

13.11.2015

„Włączeni w życie…”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w ramach dofinansowania Województwa Lubelskiego i wkładu własnego Stowarzyszenia w realizację zadania publicznego pn. „Włączeni w życie…” wydalało folder prezentujący systemowe rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Konwencje o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. W ramach realizacji tego zadania nagraliśmy również film prezentujący działalność Stowarzyszenia. Zapraszamy do obejrzenia filmu.


Folder do pobrania:

29.10.2015

„Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?” – c.d.

W okresie od 14 września do 23 października 2015 odbyło się szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej pod hasłem „Jak mieć rację i zadbać o relacje?”

Więcej

25.09.2015

spektakl operowy

Dnia 23 września 2015r. o godz. 11: 00 w Tomaszowskim Domu Kultury miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy w historii Tomaszowa Lubelskiego zabrzmiał spektakl operowy. Artyści Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu wspólnie z Artystami Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” działającego w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zaprezentowali przedstawienie będące w bieżącym repertuarze poznańskiej opery „Kto się boi wysokiego C?”.

Więcej

16.09.2015

„Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?”

W dniach 14 – 15 września 2015r. odbyły się pierwsze z cyklu warsztaty dla pracowników Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim pn. „Komunikacja interpersonalna - jak mieć rację i dbać o relacje?”.

Więcej

16.09.2015

„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną..."

24 sierpnia 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęło realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”.

Więcej

"LODOŁAMACZE 2015"

14 września 2015r. odbyła się Podkarpacko – Lubelska Regionalna Gala Jubileuszowa X Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2015. Uroczystość miała miejsce w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Więcej

14.09.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

W dniach 11 -13 września 2015r. w ramach zadania pn. „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy” odbyły się Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Integracyjnego Zespołu „Przyjaciele” działającego w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Zajęcia warsztatowe prowadził Tomasz Raczkiewicz artysta Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.

Więcej

01.09.2015

Termomodernizacja

Dnia 01 czerwca 2015r. rozpoczęliśmy prace budowlane polegające na termomodernizacji budynku Stowarzyszenia przy ul. Słowackiego 7B w Tomaszowie Lubelskim. Zakończyliśmy je 19 sierpnia 2015r.

Więcej

30.07.2015

„Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 01.07.2015r. rozpoczęło realizację zadania pn. „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością intelektualną drogą do pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym oraz w pracy”, które jest skierowane do osób głębiej niepełnosprawnych intelektualnie z wielorako sprzężoną niepełnosprawnością.
Zadanie w formie zajęć warsztatowych realizowane będzie od 06.07.2015r. do 18.12.2015r. dla Integracyjnego Zespołu Artystycznego "Przyjaciele" (w dwóch grupach warsztatowych po 10 osób niepełnosprawnych – 2 razy w tygodniu po 2 godziny) oraz dla self – adwokatów (1 raz w tygodniu – 2 godziny dla grupy 10-cio osobowej).

Więcej

07.07.2015

Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Dnia 06 lipca 2015r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało w Przeorsku na bazie Mieszkań Treningowych warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych pn. „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.

Więcej

14.05.2015

Bal Charytatywny

Dnia 9 maja 2015r. odbył się Bal Charytatywny organizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. którego głównym celem było pozyskanie środków finansowych na budowę Grupowego Domu Rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, objętych działaniem Stowarzyszenia. Bal odbył się w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Patronat Honorowy nad balem objęli:
• Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
• Jan Kowalczyk – Starosta Tomaszowski
• Wojciech Żukowski – Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski.
Patronat medialny nad balem objęli:
• TVP S.A. Lublin
• Radio Lublin S.A.

Więcej

12.05.2015

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Dnia 7 maja w Tomaszowie Lubelskim obchodzono uroczyście Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dzień ten w kraju był obchodzony 5 maja w ramach Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Inicjatorem i organizatorem tej uroczystości wzorem lat ubiegłych było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim

Więcej

20.01.2015r.

Gorące podziękowania za 1%

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuję każdej OSOBIE przekazującej 1% na wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych naszym działaniem.


Więcej

06.12.2014r.

Święty Mikołaj

Wzorem lat ubiegłych i w tym roku 5 grudnia odwiedził naszych wychowanków Święty Mikołaj. Świętego Mikołaja przyjęto bardzo serdecznie a prezenty sprawiły wiele radości.

05.12.2014r.

szkolenie dla nauczycieli

5 grudnia 2014 odbyło się szkolenie dla nauczycieli Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego dotyczące posługiwania się w pracy tablicą interaktywną.

29.11.2014r.

Wycieczka do Fabryki bombek
w Nowej Dębie

W dniu 29 listopada 2014 r. 10-cio osobowa grupa naszych wychowanków wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do fabryki bombek w Nowej Dębie. Organizatorem wyjazdu było PSOUU Koło w Zamościu w ramach projektu,, Wycieczka dla osób niepełnosprawnych intelektualnie do fabryki bombek do Nowej Dęby” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.

23.11.2014r.

„Upiór w operze”

23 listopada 2014 wyjazd do Lublina na spektakl pod tytułem „Upiór w operze” w wykonaniu orkiestry Collegium F pod batutą M. Sompolińskiego, oraz aktorów M. Hutek, A. Lajborek i T. Raczkiewicz. Wyjazd zorganizowało Biuro Turystyczne „VOYAGER” z Tomaszowa Lubelskiego. Wzięli w nim udział wychowankowie wszystkich naszych placówek. Towarzyszyli im również rodzice i opiekunowie . Spektakl wywarł wielkie wrażenie i sprawił wychowankom wiele radości.

22.11.2014

IV Wizyta studyjna przedstawicieli białoruskich organizacji
w Tomaszowie Lubelskim i Lublinie w dniach 20-21 listopada 2014 r.

W dniach 20-21 listopada 2014 r. odbyła się wizyta studyjna gości z Białorusi w placówkach prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Fundację Lubelska Teatroterapia. Kompleksowa rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wymaga budowy systemu skutecznego wsparcia. Wsparcia opartego o działania z zakresu rehabilitacji medycznej i społecznej, stwarzającego możliwości wyrównywania szans osobom niepełnosprawnym z poszanowaniem ich indywidualności. Na tych zagadnieniach skupiła się uwaga gości z Białorusi.

Więcej

06.11.2014r.

Święto Zmarłych

W dniu 6 listopada nasz Ks. Kapelan Mieczysław Grabowski odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji zmarłych wychowanków.

08.10.2014r.

Integracyjne Święto Sportu w Szarowoli

W dniu 7 października 2014 r. uczestnicy Ośrodka Wsparcia wzięli udział w Integracyjnym Święcie Sportu w Szarowoli. Zawody zostały zorganizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Szarowoli. Przygotowane zostały trzy konkurencje: mecz piłki nożnej, przeciąganie liny, bieg na czas. Wszyscy, którzy wzięli udział w biegach zostali odznaczeni medalami. Po zakończonych rozgrywkach zorganizowano zabawę i poczęstunek.

05.09.2014r.

Zajęcia z Dogoterapii

Każdego dnia dzieci i młodzież Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego mają okazję uczestniczyć w Zajęciach z Dogoterapii. Ta szczególna forma zajęć uwrażliwia dzieci na potrzeby zwierząt oraz zwiększa empatię w stosunku do nich. Pomaga im w tym nasz wspaniały pies – Tajga.

01.09.2014r.

Szkolenie dla osób bezrobotnych

W dniach 21.08.2014 r. – 01.09.2014 r. odbyło się szkolenie dla osób bezrobotnych z powiatu tomaszowskiego we współpracy Agencji Rozwoju Roztocza z naszym Stowarzyszeniem nt. ,,Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dziecka”. Ze szkolenia skorzystało 13 osób, uczestnicy zostali zapoznani ze specyfiką pracy wszystkich placówek prowadzonych przez nasze Koło. Mieli również szansę włączać się w pracę Ośrodka Wsparcia, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przygotowującej do Pracy, a także brać czynny udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów.

31.08.2014r.

Turnus rehabilitacyjny

W dniach 13 - 28.08.2014 r mieliśmy okazję cieszyć się polskim morzem podczas turnusu rehabilitacyjnego. Dwutygodniowy wypoczynek to nie tylko szansa na rehabilitację, ale również okazja do kąpieli morskich, zwiedzania ciekawych nadmorskich obiektów w Kołobrzegu, Koszalinie, Mielnie, Gąskach, Chłopach. Było też wiele okazji do zabawy: integracyjne wieczorki taneczne i towarzyskie, ogniska, piesze wycieczki po Sarbinowie, przejazd „kolejką retro” itp.

20.07.2014r.

Wycieczka do Bałtowa

5 lipiec 2014r. - wycieczka do Bałtowa. Uczestniczyli w niej licznie wychowankowie naszych placówek. ze wszystkich placówek
Główną atrakcją wycieczki było zwiedzanie parku z dinozaurami oraz oceanarium 3D oraz spływ tratwami. Zwiedziliśmy również mini zoo, mogliśmy również poharcować na olbrzymim placu zabaw.
Wróciliśmy pełni wrażeń i zadowoleni z przeżytych wspólnie chwil.

30.06.2014r.

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

Zakończenie roku szkolnego 2013/14 rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą,. a następnie rozdaniem świadectw i dyplomów przez Dyrektorów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

15.05.2014r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – PEŁNA KULTURA
- uroczyste obchody w Tomaszowie Lubelskim

9 maja 2014 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Jego celem jest uświadamianie społeczeństwu, że obok nich żyją ludzie niepełnosprawni, którzy tak samo chcą się uczyć, pracować, bawić się i poznawać świat. Ten dzień z jednej strony włącza osoby niepełnosprawne w aktywne życie społeczne i integrację z otwartym środowiskiem, a z drugiej ukazuje bariery, z którymi borykają się na co dzień. W uroczystościach liczny udział wzięli zaproszeni goście..... Więcej

24.02.2014r.

Tomaszów Lubelski, dnia 18 lutego 2014r.

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim serdecznie dziękuje Tomaszowskiemu Forum Gospodarczemu za zorganizowanie Dobroczynnego Balu Karnawałowego, który odbył się w dniu 15.02.2014r. oraz przekazanie uzyskanego dochodu dla naszego Stowarzyszenia na rzecz podejmowanych działań względem osób z niepełnosprawnością intelektualną – mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Podczas balu nasi wychowankowie, w dowód wdzięczności dla darczyńców, wykonali kilka utworów wokalnych. W trakcie walentynkowego walca rozprowadzili piernikowe serca, które własnoręcznie upiekli w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz wystawili na aukcję kilka obrazów wykonanych również w WTZ pod kierunkiem terapeutów.

..... Więcej

15.01.2014r.


„Hej Kolęda, Kolęda...”

15 stycznia 2014r. w sali teatralnej Tomaszowskiego Domu Kultury Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz 16 –Sty zorganizowało Prezentacje Twórczości Bożonarodzeniowej Zespołów Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Hej Kolęda, Kolęda...”. W prezentacjach udział wzięły zespoły artystyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną ...... Więcej

13.01.2014r.

„integracyjne spotkanie”

Dnia 13 stycznia 2014r. odbyło się w Tomaszowskim Domu Kultury integracyjne spotkanie z udziałem:
- przedszkolaków z Przedszkola Baśniowa Kraina i Przedszkola Samorządowego nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
- uczniów Szkół Podstawowych Nr 2 i 3 z Tomaszowa Lubelskiego,
- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim,
- wychowanków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.


...... Więcej

18.12.2013r.„Marana tha, przyjdź Jezu Panie, w Swej chwale do nas zejdź! Marana tha, usłysz wołanie, gdy się wypełnią wieki!”

To wezwanie zgromadziło wzorem lat ubiegłych również i w bieżącym roku nasze Stowarzyszenie, przyjaciół, darczyńców, kapłanów oraz władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski na spotkaniu przedświątecznym związanym z kultywowaniem polskiej tradycji okresu bożonarodzeniowego. Spotkaliśmy się 12 grudnia 2013 r. o godz. 10:00 w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka. Uroczystość rozpoczęła powitaniem zebranych Przewodnicząca Zarządu Koła PSOUU w Tomaszowie Lubelskim Pani Beata Piech........ Więcej

13.12.2013r.

„Informacja o zakończeniu realizacji zadań publicznych”Zadanie dofinansowanie przez Województwo Lubelskie
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 13.12.2013 roku zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do
samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”.......
Więcej

18.10.2013r.

„Kobiecość, męskość, dorosłość – sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie”W dniach 15-18 października 2013r. w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną pn. „Kobiecość, męskość, dorosłość – sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie”. W zajęciach uczestniczyło 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego objętych działaniem naszego Stowarzyszenia....... Więcej

18.10.2013r.

„Warsztaty i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu seksualności ”W dniach 15 – 17 października 2013 r. zostało zrealizowane zadanie: Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby p.n. „Warsztaty i poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z zakresu seksualności ”...... Więcej

15.10.2013r.

„Informacja o zakończeniu realizacji zadań publicznych”20 lat minęło od czasu, gdy w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęliśmy naszą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Fakt ten uczciliśmy uroczystymi obchodami Jubileuszu XX -lecia Polskiego Stowarzyszania na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim. Honorowy Patronat nad Jubileuszem objął Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. W ramach Jubileuszu zrelizowano dwa zadania publiczne dofinansowane przez Województwo Lubelskie: 1) W dniach 29.09 – 02.10.2013r. zrealizowaliśmy zadanie pn. „Aktywność moją szansą”...... Więcej

25.06.2013r.

XIII Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych

W dniu 22.06.2013r. odbyły się XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu "Promyk" w Tomaszowie Lubelskim przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej

16.06.2013r.

Spartakiada w Kielnarowej

Dnia 13 06 2013r. w CentrumTurystyki iRekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się V Podkarpacka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych. Imprezę zorganizowało Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wraz z opiekunami Koła Naukowego „Rehabilitant” oraz Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu........Więcej

18.05.2013r.

XII Integracyjny Turniej Piłki Nożnej

17 maja 2013r. tradycyjnie na boisku przy Szkole Podstawowej w Majdanie Nepryskim odbył się Integracyjny Turniej Piłki Nożnej. Impreza została zorganizowana przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Józefowie i Szkołę Podstawową w Majdanie Nepryskim. .......Więcej

15.05.2013r.

Lubelski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

15 maja 2013r. delegaci Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w obchodach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Lublinie. W uroczystości udział wzięli reprezentanci różnych placówek obejmujących działaniem osoby niepełnosprawne intelektualnie z województwa lubelskiego. Organizatorem obchodów było Koło PSOUU w Lublinie, którego podopieczni wraz z rodzinami, sympatykami, wolontariuszami i pracownikami stanowili liczną grupę obchodów........Więcej

12.05.2013r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013 w Warszawie
–„PEŁNA KULTURA”

11 maja 2013 r. w Warszawie obchodzono pod hasłem „Pełna Kultura” Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną 2013. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, Metropolitę Warszawskiego w Kościele pod wezwaniem św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży w Warszawie........Więcej

09.05.2013r.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – PEŁNA KULTURA
- uroczyste obchody w Tomaszowie Lubelskim

9 maja 2013 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną........Więcej
Gorące podziękowania za 1% !!!

Każdemu, kto okazał serce i pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie objętym działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim, przekazując w 2012 roku 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia, w imieniu osób niepełnosprawnych i ich rodziców serdecznie dziękuje Zarząd Koła......Więcej02.01.2013r.

„Bóg się rodzi …”

„Bóg się rodzi …” ta radosna nowina zgromadziła wzorem lat ubiegłych również w bieżącym roku nasze Stowarzyszenie, przyjaciół, darczyńców, kapłanów oraz władze samorządowe Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski na spotkaniu wigilijnym ,,Powitajmy Maleńkiego”. Spotkaliśmy się 13 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Hotelu Antoni w Kolonii Łaszczówka.......Więcej28.12.2012r.

SPOŁECZEŃSTWO DLA WSZYSTKICH

Grudzień to szczególny czas refleksji i podsumowań działania człowieka w wielu obszarach jego życia. Dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym stał się w bieżącym roku miesiącem wyjątkowym: 10 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz uhonorowała Nagrodą im Pawła Włodkowica Panią Krystynę Mrugalską. Wręczenie nagrody miało miejsce na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nagroda ta jest wyrazem uznania Rzecznika Praw Obywatelskich dla osób występujących w obronie podstawowych wartości i praw, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.......Więcej19.12.2012r.

XI Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych

XI Mikołajkowy Turniej Sportowy Osób Niepełnosprawnych 08.12.2012r. po raz pierwszy wzięliśmy udział w XI Mikołajkowym Turnieju Sportowym Osób Niepełnosprawnych w Biłgoraju organizowanym przez: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym ,,Krok za Krokiem” w Zamościu Koło terenowe w Biłgoraju i WTZ w Biłgoraju. (zdjęcie „główne”) W turnieju uczestniczyli podopieczni następujących placówek: WTZ w Biszczy, WTZ w Biłgoraju, WTZ w Janowie Lubelskim, WTZ w Zamościu, DPS w Teodorówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie, OR i T w Biłgoraju i uczestnicy naszej placówki. Przybyłych gości przywitał kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju........Więcej19.12.2012r.

Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznegoPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim 16.12.2012 roku zakończyło realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jako metoda nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym”........Więcej18.12.2012r.

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania publicznego p.n.
„Integracyjne Warsztaty kulinarne”
zorganizowanych w ramach umowy partnerskiej w zakresie realizacji projektu
„Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi
i z upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski"

W dniach 10, 11 i 12 grudnia 2012 r. odbyły się Integracyjne Warsztaty Kulinarne. Udział w nich udział 35 osób: 15 podopiecznych Świetlicy Środowiskowej „KROKUS” i 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego, objęci działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lub. Warsztaty były prowadzone w czterech grupach 8 i 9 – cio osobowych. W ramach Warsztatów uczestnicy uczyli się przygotowywania tradycyjnych potraw, które spożywa się podczas polskiej wieczerzy wigilijnej, m.in.: uszka z grzybami, barszcz czerwony, pierogi, ciastka, pierniki, kutię.......Więcej17.12.2012r.Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 24.09.2012r do 15.12.2012r. realizowało zadanie publiczne - Warsztaty pn. „Tradycje i zwyczaje bożonarodzeniowe Regionu Roztoczańskiego” zgodnie z umową nr 4071/5/DZR/1/2012 z dnia 02 lipca 2012 r. z Województwem Lubelski działającym poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zadanie przeprowadzono dla 20 osób niepełnosprawnych objętych działaniem PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim oraz 10 podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowej "KROKUS" w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej17.12.2012r.

SOLIDARNY I ODPOWIEDZIALNY SPOŁECZNIE

Dnia 03.XII.2012r. w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się II Edycja „Gali Aktywnych i Solidarnych 2012”, która była podsumowaniem Kampanii Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie w 2012r., mającej na celu zaktywizowanie społeczności Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekt ten zrealizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu pod honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego, dofinansowany przez Województwo Lubelskie.......WięcejNowa oferta ZAZ

Z przyjemnością informujemy, że od miesiąca października 2012r. Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim z siedzibą w Przeorsku poszerzył swoją ofertę.

Naszą dotychczasową działalność wzbogacaliśmy o możliwość zorganizowania przyjęcia weselnego w pięknym budynku Izby Regionalnej w Jarczowie.......Więcej


01.10.2012r.

Informacja o realizacji zadania publicznego
we współpracy z MOPS w Tomaszowie Lub. reprezentującym Miasto Tomaszów Lubelski

W dniach 07, 11, 14, 18, 21, 25 września 2012 roku 20 – sto osobowa grupa niepełnosprawnych wychowanków Stowarzyszenia – mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego wyjeżdżała pod opieką terapeutów na zajęcia do Krytej Pływalni w Centrum Rehabilitacji RKRUS w Horyńcu Zdroju. Środki finansowe na ten cel w ramach projektu partnerskiego p.n. „Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski” przeznaczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.......Więcej


01.10.2012r.


Informacja o zakończeniu realizacji zadania publicznego „Aktywność moją szansą”


Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zakończyło realizację zadania publicznego p.n. „Aktywność moją szansą” zgodnie z umową nr 4071/35/DZR/1/2012. W okresie 06.09 – 25.09.2012 r. 39 -cio osobowa grupa osób niepełnosprawnych objętych działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim wyjeżdżała pod opieką terapeutów, nauczycieli i opiekunów do Krytej Pływalni w Centrum Rehabilitacji RKRUS w Horyńcu Zdroju oraz korzystała z biwaków na Siwej Dolinie. Środki finansowe na ten cel przekazał ze środków Województwa Lubelskiego w ramach projektu „Aktywność moją szansą” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.......Więcej


21.09.2012r.

„I ja potrafię być aktorem”

20 września 2012r. członkowie Integracyjnego Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim, reprezentowanym przez solistów Magdalenę Neć, Beatę Kuśmierz i Michała Spasowicza wraz z 11 osobową grupą towarzyszącą z WTZ w Tomaszowie Lubelskim, wzięło udział w X Festiwalu Twórczości Artystycznej Uczestników Terapii Zajęciowej „ I ja potrafię być aktorem”.......Więcej


24.09.2012r.

Informacja o realizacji zadania publicznego we współpracy z MOPS w Tomaszowie Lub. reprezentującym Miasto Tomaszów Lubelski

Dnia 23 września 2012 r. na polanie grillowej Zajazdu u Antka w Kolonii Łaszczówka odbył się Festyn Integracyjny. Środki finansowe na ten cel przekazał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu partnerskiego p.n. „Aktywizacja, integracja i promocja osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w Mieście Tomaszów Lubelski”. W Festynie wzięli udział niepełnosprawni uczestnicy objęci działaniem Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim, ich rodziny oraz dzieci i młodzież ze Świetlicy Środowiskowej KROKUS w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej


24.09.2012r.

Targi ZAZ w Rzeszowie

W dniach 24-25 sierpnia obyły się II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, w których wzięło udział 30 ZAZ-ów z całej Polski. Zakład Aktywności w Przeorsku miał okazję po raz drugi zaprezentować swoje wyroby i usługi. Mogliśmy pochwalić się naszą kuchnią, szczególnie smakowały nasze pierogi i ciasta przygotowane według starych tradycyjnych przepisów.......Więcej


01.09.2012r.

XVII turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie

W dniu 19 sierpnia do 3 września 2012 r. miał miejsce XVII turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z naszego stowarzyszenia wraz z rodzicami i opiekunami. Głównym celem turnusu była poprawa i podtrzymanie sprawności psychofizycznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych naszych wychowanków......Więcej


30.06.2012r

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

Dnia 28 czerwca 2012 roku odbyło się w uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim odprawioną przez naszego katechetę - księdza Mieczysława Grabowskiego. We Mszy Św. uczestniczyli wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z rodzicami, rodzeństwem i opiekunami a także uczestnicy Ośrodka Wsparcia i Warsztatu Terapii Zajęciowej. Oprawę liturgiczną Mszy św. przygotowali pracownicy placówek, angażując przy tym swoich wychowanków do czynnego uczestnictwa w Eucharystii. ......Więcej


30.06.2012r

XII Ogólnopolskie Zawody Sportowe

W dniu 23.06.2012 w Tomaszowie Lubelskim odbyły się XII Ogólnopolskie Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Zawody zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu ,,Promyk” w Tomaszowie Lubelskim przy współpracy Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim. .....Więcej


19.06.2012r

„MAGICZNA NUTKA” 2012
- Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych

Tarnogrodzkie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych zorganizowało V Wojewódzki Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczna Nutka. Tegoroczna edycja pod hasłem „Śpiewać każdy może” odbyła się w dniu 19.06.2012r. w Sali widowiskowej Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. Organizatorzy Przegląd stworzyli z myślą o utalentowanych wokalnie i instrumentalnie osobach niepełnosprawnych oraz pomoc im w zaistnieniu na scenie muzycznej......Więcej


17.06.2012r.

Festyn rodzinny

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizował dnia 17 czerwca 2012r. Festyn Rodzinny. Na imprezę zaproszono członków naszego Koła, uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i Ośrodka Wsparcia, pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej oraz rodziców, rodzeństwo i rodziny osób niepełnosprawnych objętych działaniem naszego Koła. Festyn odbył się na polu grillowym Zajazdu U Antka w Kolonii Łaszczówka......Więcej


15.06.2012r

XV Festiwal Piosenki „Rozśpiewany Chrząszcz”
w Szczebrzeszynie

Już po raz 15 w Szczebrzeszynie odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Chrząszcz”. Imprezę zorganizował Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie i Warsztat Terapii Zajęciowej w Rozłopach – współorganizator w kategorii – osoby niepełnosprawne. Impreza w ramach Dni Chrząszczowego Grodu odbyła się 15 czerwca 2012r. na scenie Szczebrzeszyńskiego Rynku Miejskiego. Festiwal zorganizowano z myślą o wszystkich utalentowanych wokalistach różnych kategorii: kl. I, II, III szkoły podstawowej i młodsi, kl. IV, V, VI szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła średnia i studenci oraz osoby niepełnosprawne......Więcej


14.06.2012r

„BUZIAK 2012”

Dnia 14.06.2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tomaszowie Lubelskim zorganizował już po raz siódmy Ogólnopolski Festiwal Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „BUZIAK 2012”. Udział w Festiwalu wzięły zespoły wokalne, instrumentalne, taneczne i teatralne reprezentujące placówki kształcenia specjalnego z Krasnegostawu, Lublina, Olbięcina, Bystrzycy, Włodawy, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego – organizatora imprezy. Na Festiwal został zaproszony również Integracyjny Zespół Artystyczny „Przyjaciele” z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim.......Więcej


06.06.20112r.

Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych w Muratynie

W dniu 6 czerwca 2012r. odbył się Przegląd Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarta Dłoń” i Warsztat Terapii Zajęciowej w Muratynie.......Więcej


05.06.2012r.

IV Podkarpacka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
na „Gościnnym Wzgórzu” w Kielnarowej

Dnia 5 czerwca 2012r. w Centrum Turystyki i Rekreacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się IV Podkarpacka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Imprezę zorganizowało Koło Naukowe „Rehabilitant” przy współpracy studentów WSIIZ i WSZIA z Zamościa oraz Samorządów Uczelnianych.....Więcej


24.05.2012r.

Bukiet piosenki i poezji dla Mamy

IV Przegląd Piosenki i Poezji „Bukiet dla mamy” odbył się 24 maja 2012r. Organizatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Werbkowicach i Warsztat Terapii Zajęciowej w Turkowicach. Przegląd miał formę prezentacji scenicznych, które można było zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach. Wzięło w nim udział 15 zespołów z Warsztatów Terapii Zajęciowej z wielu miejscowości województwa lubelskiego oraz przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach i Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu.....Więcej


18.05.2012r.

XI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej
w Majdanie Nepryskim

18 maja 2012 roku odbył się XI Integracyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Pięcioosobowych w Majdanie Nepryskim. Zawody oficjalnie otworzył patron honorowy turnieju, burmistrz Józefowa Roman Dziura.....Więcej


10.05.2012r.

Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Tomaszowie Lubelskim

10 maja 2012r. wzorem lat ubiegłych Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.......Więcej


17.01.2012r.

Msza Święta dziękczynna
za posługę pasterską wśród nas Arcybiskupa Wacława Depo

Poprzez dar Eucharystii złożonej 17 stycznia 2012 roku w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, wspólnie: dyrekcja, pracownicy i podopieczni naszego Koła, dziękowaliśmy za posługę pasterską Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Wacława Depo wśród nas......Więcej
JESTEŚ Darmowe liczniki GOŚCIEM