Aktualności

Warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną

19 i 20 października b.r. odbyły się pierwsze z zaplanowanych warsztatów, przeznaczonych dla rodziców i opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu pn.” Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wypaleniu rodzicielskiemu i opiekuńczemu”, dofinansowanego przez Województwo Lubelskie. Warsztaty poprowadzili: Agnieszka Brzozowska – psycholog i ks. Mieczysław Grabowski – kapelan naszego Stowarzyszenia.

Rodzice poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie wykładowej, warsztatowej i grupy wsparcia poznali specyficzne czynniki stresogenne pojawiające się w rodzinach wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami, rozwinęli kompetencje w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem rodzicielskim, uświadomili sobie istotę wartości w ich życiu oraz formułowania celów na przyszłość. Ponadto, celem warsztatów było również wzmocnienie kompetencji opiekuńczo– wychowawczych zwiększających aktywność życiową osób niepełnosprawnych, rozważania na temat relacji pomiędzy autonomią a ubezwłasnowolnieniem osób niepełnosprawnych i ich psychospołecznych konsekwencji oraz etyczny wymiar sytuacji trudnych pojawiających się w rodzinach wychowujących dziecko z niepełnosprawnością. Dzięki warsztatom z wykorzystaniem techniki decoupage, poprowadzonym przez p. Małgorzatę Paszt zaprezentowano, w jaki sposób wykorzystywać ekspresję twórczą, jako jedną z metod aktywnego radzenia sobie z stresem.
Informacje zwrotne, uzyskane od uczestników warsztatów wskazują na ich ogromne zadowolenie i potrzebę kontynuowania spotkań w przyszłości.


logotypy ROPS
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin