Aktualności

"Otwórzmy przed nimi życie"


Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim
organizuje w dniach 24-25 marca Akcję Charytatywną pn.: „Otwórzmy przed nimi życie”.

24 maca w Tomaszowskim Domu Kultury odbędzie się Koncert Charytatywny pod w/w nazwą. W programie znajdą się m.in.

  1. pokazy i występy wokalno – taneczne prezentowane przez dzieci i młodzież ze szkół oraz przedszkoli w formie talent show,
  2. dobroczynna licytacja, na której pojawią się m.in. broszka podarowana przez Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panią Agatę Kornhauser- Dudę, koszulka Roberta Lewandowskiego z autografem oraz plastron z zawodów narciarskich Moniki Skinder z podpisem tomaszowskiej sprinterki oraz Justyny Kowalczyk,
  3. stoiska wystawiennicze prezentujące twórczość osób z niepełnosprawnościami,
  4. stoiska lokalnych firm oferujących zajęcia i kursy rozwojowe dla dzieci i młodzieży - m.in. Robotyka dla dzieci,
  5. konkursy z nagrodami dla dzieci,

Koncert zaplanowano na godz. 15.00 w Sali teatralnej TDK, a poprowadzi go Klaudia Szopa.

Następnego dnia, tj. 25 marca, również w Tomaszowskim Domu Kultury odbędzie się projekcja filmu dla młodzieży z tomaszowskich szkół pt.: „Chce się żyć” w reż. Macieja Pieprzycy. Poprzez to działanie pragniemy zainteresować uczniów problematyką niepełnosprawności, a także podkreślić wyjątkowość każdego istnienia. Wyrażamy przekonanie, iż zapoznanie się z namacalną historią opisującą doświadczenia młodego człowieka z mózgowym porażeniem dziecięcym będzie stanowić zrozumiały w formie przekaz, będący ważnym elementem w procesie wychowania i kształtowania empatycznej wrażliwości współczesnej młodzieży.

Honorowy patronat nad Akcją Charytatywną objęli:

  • Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan
  • Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski – Wojciech Żukowski

Data obu wydarzeń nie jest przypadkowa – wpisuje się bowiem w obchody „Dnia Świętości Życia”, zainicjowanego przez Jana Pawła II. Jego celem jest podkreślenie nadrzędnej wartości życia ludzkiego, a także wzbudzanie wrażliwości na jego niezbywalną wartość oraz potrzebę szacunku i troski.

Do włączenia się w pomoc na rzecz ośrodków dla osób niepełnosprawnych zachęca również Biskup Zamojsko-Lubaczowski -Marian Rojek. 
https://diecezja.zamojskolubaczowska.pl/wiadomosci/2067-zacheta-biskupa-diecezjalnego-do-pomocy-osrodkom-dla-niepelnosprawnych

Środki zebrane podczas Akcji, w formie zbiórki publicznej, zostaną przekazane na budowę Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim.

Koncert poprowadzi Klaudia Szopa "Wygibasy".

Patronat medialny nad Akcją objęli: Tygodnik Zamojski, Katolickie Radio Zamość, Kronika Tygodnia, Tomaszowski Portal Informacyjny

Do Akcji przyłączyli się: Tomaszowski Dom Kultury, Twój Robot Tomaszów Lubelski, Centrum Edukacyjne ZOOM.  logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin