Aktualności

Realizacja zadania publicznego


Realizacja zadania publicznego pn.: Rozwój szansą na samodzielność i zwiększanie aktywności życiowej osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

W dniach 28 – 29 czerwca 2019 roku odbyły się dwa moduły szkoleniowe w ramach realizowanego zadania publicznego pn.: „Rozwój szansą na samodzielność i zwiększanie aktywności życiowej osób z niepełnosprawnościami”. Były to – odpowiednio – Wspieranie samodzielności dziecka ze spektrum autyzmu” oraz "Zachowania trudne – skuteczna interwencja behawioralna”. W każdym ze szkoleń uczestniczyli terapeuci, opiekunowie i rodzice osób z niepełnosprawnościami.

Poszczególne moduły szkoleniowe ukierunkowane były na dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie budowania samodzielności osoby z niepełnosprawnością w zakresie samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania. Kolejnym celem było wyposażenie terapeutów, rodziców i opiekunów w praktyczne metody pracy nad zachowaniami trudnymi w oparciu o techniki stosowanej analizy zachowania. Uczestnicy nabyli umiejętności określania funkcji zachowań trudnych i skutecznej pracy nad ich zmianą, a także sposobów progresywnego zapobiegania im oraz wzmacniania motywacji i kształtowania zachowań właściwych, a także wspierania samodzielności osób z niepełnosprawnościami.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin