Aktualności

Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego

16 i 17 listopada b.r. odbyła się II część warsztatów dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami pn.: „Wsparcie jako metoda przeciwdziałania wyczerpaniu potencjału rodzicielskiego i opiekuńczego”.


Tym razem zajęcia prowadzone metodą wykładowo – warsztatową oraz w formie grupy wsparcia koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących wartości cierpienia w życiu rodziny wychowującej dziecko niepełnosprawne, psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania rodzeństwa dziecka niepełnosprawnego, postaw rodzicielskich wspierających osiąganie optymalnego poziomu funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz możliwości integracji osób z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności. Warsztaty prowadziła psycholog Agnieszka Brzozowska oraz ks. Mieczysław Grabowski.

Zadanie publiczne dofinansowało Województwo Lubelskie poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

logotypy ROPS
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin