Aktualności

Tak, POMAGAM!

Środowiskowy Zespół Caritas przy PSONI w akcji Caritas „Tak, POMAGAM”
Okres około świąteczny w sposób szczególny skłania nas do bycia blisko drugiego człowieka, uwrażliwia na jego potrzeby i wzmaga chęć niesienia pomocy. Dlatego każda inicjatywa, która w jakikolwiek sposób uszczęśliwia kogoś, kto z różnych powodów znalazł się w trudnej sytuacji zasługuje na ogromny szacunek – tym większy, gdy tej pomocy podejmują się osoby, które same na co dzień korzystają z różnych form wsparcia. Wolontariusze Środowiskowego Zespołu Caritas przy PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzili zbiórkę żywności, włączając się w akcję "Tak, POMAGAM". 

Z radością informujemy także, że mieszkańcy Tomaszowa oraz okolic nie zawiedli i chętne przyłączali się do zbiórki, okazując wiele wrażliwości na potrzeby innych osób i gotowość niesienia im pomocy. Ogromnie dziękujemy wszystkim za hojność i wsparcie!

Inicjatorem akcji jest Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin