Aktualności

Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco - Aktywizującego w Tomaszowie Lub.


Z radością informujemy, że otrzymaliśmy pozytywną decyzję z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o dofinansowaniu projektu p.n.; „Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim” złożonego w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych RPO WL na lata 2014–2020.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin