Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dot.: Dostawy paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim.
Szczegóły: zakładka "O nas" / Przetargi/Zamówienia/Zapytania ofertowe

http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/40-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawa-paliwa-plynnego-oleju-napedowego-dla-polskiego-stowarzyszenia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-kolo-w-tomaszowie-lubelskim
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin