Aktualności

Informacja o podpisaniu umowy

Informujemy, że 12 grudnia 2017 r. w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionanego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: BUDOWA LOKALNEGO CENTRUM WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Proprytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, w formie współfinansowania UE.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin