Aktualności

09.03.2018r ZAPTYTANIE OFERTOWE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną
w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco -
Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim", w branżach: ogólnobudowlana i drogowa, sanitarna,
elektryczna i teletechniczna oraz budowa elementów małej architektury (plac zabaw)
i ukształtowanie zieleni, zgodnie z opracowanym projektem ogólnobudowlanym i projektami
branżowymi oraz dostawa i montaż urządzeń wykazanych w projektach i kosztorysach.
Pełna treść zapytania: http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/59-09-03-2018r-zaptytanie-ofertowe
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin