Aktualności

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną


11 maja 2018 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało obchodny Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony  uchwałą Zarządu Głównego PSONI (dawnej PSOUU) i oficjalnie obchodzony jest 5 maja w ramach Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Obecnie, mimo licznych zmian prawnych wynikających z ustawodawstwa, a także sukcesywnie poprawiających się warunków życia osób z niepełnosprawnościami, nadal dostrzegamy ogromną wartość wynikającą z kreowania i umacniania postawy akceptacji, otwartości oraz empatycznej wrażliwości względem tej grupy społecznej. Ciągle aktualna pozostaje także konieczność walki o godne zaspokajanie ich potrzeb i tworzenia warunków sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi. Celom tym służą również obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, których szczególną wartością jest proces integracji z lokalną społecznością.

Tegoroczne obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęły się uroczystą Maszą Św. odprawioną w intencji osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przez J.E. Księdza Biskupa dr Mariana Rojka. We Mszy Św. w sposób czynny uczestniczyły również osoby objęte działaniami naszego Stowarzyszenia. W trakcie liturgii odbyło się także poświęcenie wózków ułatwiających lokomocję osobom z trudnościami w poruszaniu się ofiarowanych przez organizację Rycerzy Kolumba na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Kolejnym punktem obchodów był marsz ulicami Tomaszowa Lubelskiego manifestujący godność, solidarność i szacunek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 
Następnie, w Amfiteatrze Parku Miejskiego odbył się integracyjny koncert, który rozpoczął krótki happening dla dzieci. Po nim rozpoczęły się prezentacje muzyczne osób z niepełnosprawnościami, uczniów szkół oraz wychowanków przedszkoli. Swoje umiejętności przedstawili także uczestnicy Klubu Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski. Koncert dedykowany był władzom wojewódzkim i samorządowym, duchowieństwu, przedstawicielom Caritas oraz mieszkańcom ziemi tomaszowskiej, a także organizacjom pozarządowym w akcie wdzięczności za dotychczasową pomoc i wsparcie.

Równolegle do koncertu miało miejsce poświęcenie placu budowy Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego dokonane przez J.E. Księdza Biskupa dr Mariana Rojka. Budowa Centrum stanowić będzie dopełnienie funkcjonującego w Tomaszowie Lubelskim systemu oferowanego osobom z niepełnosprawnością Intelektualną, zabezpieczając wsparcie niezbędne w życiu dorosłym.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację oraz uczestniczącym w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną – Wasza postawa przyczynia się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, a także umacnia ich obecność w życiu społecznym.  
Dziękujemy również przedstawicielom kościoła, władz wojewódzkich i samorządowych, administracji, instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, szkolnictwa i kultury, harcerzy, strzelców, a także sponsorom i darczyńcom.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin