Aktualności

Dziękujemy za patronat medialny


Ogromne podziękowania składamy mediom, które patronowały dobroczynną kampanię "Kilometry Dobra" w Tomaszowie Lubelskim! Jesteśmy uradowani, że wydarzenia o charakterze społecznym nadal zajmują istotne miejsce w przestrzeni środków masowego przekazu.

👏

Koncept Kampanii: Polski Instytut Filantropii www.pif.org.pllogo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin