Aktualności

01.10.2018r INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o złożonych ofertach

Postępowanie zostało zakończone wyborem oferty złożonej przez Wykonawcę:
,,HRES" Stanisław Gęborys
ul. Jana Pawła II 42, 37-500 Jarosław
WIĘCEJ
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin