Aktualności

Obchody Jubileuszu

W dniach 17-18 października 2018 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim.

17 października obchody zainaugurował Koncert Jubileuszowy w Tomaszowskim Domu Kultury, w którym uczestniczyli członkowie Integracyjnego Artystycznego Zespołu „Przyjaciele” działającego w PSONI Koło w Tomaszowie Lub. wraz z artystami Teatru Wielkeigo im. St. Moniuszki w Poznaniu.  
18 października miała miejsce dziękczynna Msza św.  odprawiona przez J.E. Ks. Biskupa dr Mariana Rojka w kościele NSPJ w Tomaszowie Lubelskim.
Po Mszy odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego w powstający budynek Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego (przy ul. Mickiewicza w Tomaszowie Lubelskim). 

Dalszą część obchodów – czyli konferencję jubileuszową – otworzyła premiera filmu „Pełnia życia” przedstawiającego system wsparcia oferowanego przez PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim dla osób z niepełnosprawnościami od wczesnych lat życia aż po dorosłość. 
Podczas konferencji zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla osób i instytucji zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia.

Kule doskonałości otrzymali:
Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski
Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski
Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Tomaszowski Dom Kultury

Medale Fideli et constanter „Wiernie i wytrwale” otrzymali:
Beata Piech – Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Tomaszowie Lub.
Tomasz Raczkiewicz – artysta Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu, oddany przyjaciel i wolontariusz PSONI Koło w Tomaszowie Lub.
Bożena Zajączkowska – pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Tomaszowie Lub.
Emilia Blacha – nauczyciel – terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno– Wychowawczym PSONI Koło w Tomaszowie Lub.
Joanna Przednowek – kierownik Ośrodka Wsparcia PSONI Koło w Tomaszowie Lub.
Państwo Urszula i Antoni Wyszyńscy – właściciele Hotelu Antoni, od wielu lat charytatywnie wspierający działalność PSONI Koło w Tomaszowie Lub.

Podziękowania okolicznościowe odebrali:
Pan Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
Pan Jerzy Dębski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału PFRON w Lublinie
Rada Miasta w Tomaszowie Lubelskim
Rada Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim

Specjalne podziękowania skierowane zostały do Gościa Honorowego – Pani Krystyny Mrugalskiej – będącej inspiratorem działań PSONI i Honorowym Prezesem Zarządu Głównego PSONI. 

W obchodach Jubileuszu uczestniczyło wielu przedstawicieli lokalnych środowisk, władz lokalnych, wojewódzkich i państwowych, instytucji związanych z osobami doświadczającymi niepełnosprawności, a także oddanych przyjaciół Stowarzyszenia. Mieliśmy zaszczyt gościć m.in.: Pana Krzysztofa Michałkiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Jerzego Chróścikowskiego – Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, J.E. Ks. Bp dr Mariana Rojka wraz z kapłanami, Pana Arkadiusza Bratkowskiego – Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Pana Jana Dzwonkowskiego -Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Panią Zofię Żuk – Członka Zarządu Rady Nadzorczej PFRON, Pana Jerzego Dębskiego – Dyrektora Lubelskiego Oddziału PFRON w Lublinie, Pana Wojciecha Żukowskiego – Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, Pana Jana Kowalczyka – Starostę Powiatu Tomaszowskiego, Pana Jerzego Wereszczaka – Wicestarostę Tomaszowskiego, Panią Teresę Chrastinę – Przewodniczącą Rady Powiatu Tomaszowskiego, Panią Marzenę Czubaj – Gancarz – Wójta Gminy Tomaszów Lubelski, Panią Monikę Żur – Dyrektora Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Panią Teresę Michalską – reprezentującą Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Pana Janusza Iwanickiego oraz Panią Małgorzatę Zembrzuską – przedstawicieli ROPS w Lublinie, Panią Alicję Jankiewicz oraz Panią Zofię Brzozowską – przedstawicieli LFON w Lublinie,  Pana Wiesława Gałek – Prezesa Firmy INSTALBUD, wójtów i sekretarzy lokalnych gmin, przedstawicieli PCPR, Urzędów Pracy, Inspektoratu ZUS, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, przedstawicieli MOPS i GOPS, Dyrektorów szkół i przedszkoli, przedstawicieli ŚDS, WTZ, ZAZ, Kół Terenowych PSONI.

Podczas konferencji zostały wygłoszone wykłady przez Panią Krystynę Mrugalską – Honorowego Prezesa PSONI oraz Panią Prof. Annę Firkowską – Mankiewicz – profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii APS w Warszawie.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin