Aktualności

Odznaczenia Jubileuszowe

Podczas konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 25-lecia naszego Stowarzyszenia otrzymaliśmy wiele ciepłych słów uznania, gratulacji, wyróżnień i odznaczeń, a wśród nich m.in.: Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamojskiego, Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego dla Pani Beaty Piech oraz Pani Stanisławy Raczkiewicz, Wyróżnienie Marszałka Województwa Lubelskiego oraz listy gratulacyjne m.in. od Pana Sławomira Zawiślaka – Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, od licznych Kół Terenowych PSONI oraz Zarządu Głównego, z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim, Dyrektorów tomaszowskich szkół, przedszkoli i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, a także Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Z głębi serca dziękujemy za wszystkie miłe słowa oraz obecność podczas Jubileuszu.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin