Aktualności

24.09.2018r. Informacja z otwarcia ofert

  1. Nazwa postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę paliwa płynnego - oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim"

  1. Kwota na sfinansowanie zamówienia:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę     227 701,97 zł brutto.

  1. Informacja o złożonych ofertach:

Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.09.2018 r.  do godz. 10:00 w postępowaniu zostały złożone dwie oferty

Więcej

 24.09.2018r. Informacja z otwarcia ofert

18.09.2018 Uwaga zmiana dokumentacji przetargowej w postępowaniu na „Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego

18.09.2018 Uwaga zmiana dokumentacji przetargowej w postępowaniu na Dostawę paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”. Zapraszamy do zapoznania się
Więcej

12.09.2018 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim”.

więcej

Strona 4 z 8

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin