Aktualności

09.03.2018r ZAPTYTANIE OFERTOWE

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością lntelektualną
w Tomaszowie Lubelskim zwraca się z prośbą o złożenie oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego
nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco -
Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim", w branżach: ogólnobudowlana i drogowa, sanitarna,
elektryczna i teletechniczna oraz budowa elementów małej architektury (plac zabaw)
i ukształtowanie zieleni, zgodnie z opracowanym projektem ogólnobudowlanym i projektami
branżowymi oraz dostawa i montaż urządzeń wykazanych w projektach i kosztorysach.
Pełna treść zapytania: http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/59-09-03-2018r-zaptytanie-ofertowe

Kampania KILOMETRY DOBRA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim przystąpiło do ogólnopolskiej, dobroczynnej kampanii „Kilometry Dobra”, którą koordynuje Polski Instytut Filantropii.

Kampania "KILOMETRY DOBRA"

1 marca odbyło się wydarzenie inaugurujące nasz udział w ogólnopolskiej kampanii dobroczynnej „Kilometry Dobra”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Dostawa paliwa płynnego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

znajdującego się w zakładce "O nas" / Przetargi/Zamówienia/Zapytania ofertowe
http://www.psouutomaszow.pl/o-nas/przetargi-zamowienia-publiczne-zapytania-ofertowe/49-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-pod-nazwa-budowa-lokalnego-centrum-wspierajaco-aktywizujacego-w-tomaszowie-lubelskim

Inauguracja kampanii dobroczynnej „Kilometry Dobra” 

1 marca zapraszamy do tomaszowskiej Galerii Rynek, gdzie odbędzie się wydarzenie inaugurujące kampanię pn.: „Kilometry Dobra dla przedszkola terapeutycznego”. Akcja będzie miała charakter happeningowy i jest skierowana do osób w każdym wieku. 

PSONI i "Kilometry Dobra"

Już 1 marca startujemy w ogólnopolskiej, dobroczynnej kampanii: „Kilometry Dobra”, w której będziemy wspierać utworzenie pierwszego w Tomaszowie Lubelskim przedszkola terapeutycznego.

UWAGA! ZMIANA DOKUMENTACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

IV BAL CHARYTATYWNY

3 lutego, w Hotelu Antoni odbył się IV Bal Charytatywny, którego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim. Dochód z Balu zostanie przeznaczony na budowę Lokalnego Centrum Wspierająco – Aktywizującego.

Strona 6 z 8

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin