Kadra

Fizjoterapeuci

FizjoterapeutaMałgorzata Majdanik
Fizjoterapeuta. Interesuje się zagadnieniami związanymi ze wspomaganiem rozwoju psychoruchowego dzieci. Uczestniczyła w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych dotyczących m.in. krioterapii, neurofizjologicznych podstaw Integracji Sensorycznej (kurs I stopnia), rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, wykorzystania ruchu , muzyki i zabawy w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.
FizjoterapeutaMariusz Majdanik
Fizjoterapeuta  z wieloletnim stażem pracy oraz doświadczeniem w terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju. Uczestniczył w wielu kursach, szkoleniach ora konferencjach dotyczących między innymi problematyki terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, stymulacji systemu taktylnego wg Anety Giczewskiej oraz masażu niemowlęcia i małego dziecka, ruchu rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Scherborne (I stopień).
Fizjoterapeutamgr Aneta Szymańska
Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog. Uczestniczka licznych szkoleń i  kursów, dotyczących między innymi: neurofizjologicznych podstaw integracji sensorycznej (I stopień), metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (I stopień), pracy z dzieckiem z zaburzeniami posturalnego napięcia mięśniowego, problematyki diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zaburzeniami funkcjonalnymi u dzieci z niedowładem czterokończynowym, kurs terapii ręki.
Fizjoterapeutamgr Agnieszka Małka
Fizjoterapeuta, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby  advanced,  diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Uczestniczka wielu kursów, szkoleń i konferencji naukowych dotyczących między innymi diagnostyki funkcjonalnej, pracy z pacjentami z zaburzeniami napięcia mięśniowego, schorzeniami centralnego układu nerwowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, kompleksowej rehabilitacji dzieci i młodzieży.
Fizjoterapeutamgr Anna Tor
Absolwentka pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją, fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, technik elektroradiolog. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Uczestniczka kursów i konferencji dotyczących m.in.: alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, komunikacji interpersonalnej,wprowadzenia do Metody NEURAC 1 i wykorzystania aparatu RED CORD w rehabilitacji medycznej, terapii ręki.
Fizjoterapeutamgr Dorota Bundyra
Fizjoterapeuta  z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwoju . Terapeuta Integracji Sensorycznej i terapeuta metody NDT-Bobath. Ukończyła wiele specjalistycznych szkoleń i kursów dotyczących pracy  z osobami o zaburzonym rozwoju, między innymi z zakresu usprawniania dziecka z mózgowym porażeniem wg systemu Peto, rehabilitacji dziecka w aspekcie metody Vojty, diagnostyki funkcjonalnej, wczesnej interwencji, korekty dysfunkcji ustno – twarzowych.
Fizjoterapeutamgr Eliza Lewicka
Fizjoterapeuta, nauczyciel kontraktowy, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy. Ukończyła studia Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Autyzm, zespół Aspergera wspomaganie dziecka i rodziny. Uczestniczka  kursów, warsztatów i  konferencji m. in.: pracy z dzieckiem nadpobudliwym w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wczesnej interwencji terapeutycznej, strategii postępowania wobec trudnych zachowań dzieci ze spektrum autyzmu, treningu umiejętności społecznych w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, kurs masażu klasycznego, kurs terapii ręki.
Fizjoterapeutamgr Krzysztof Świca
Fizjoterapeuta, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ukończył Zespół Szkół Medycznych w Przemyślu, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania ochroną zdrowia. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, dotyczących między innymi wczesnej interwencji, krioterapii, wykorzystania laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej, kinezjotapingu, terapii osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin