Kadra

Logopedzi

Logopedamgr Monika Rycek
Neurologopeda, nauczyciel dyplomowany,  pedagog specjalny,  pedagog wczesnoszkolny. Ukończyła  liczne kursy i szkolenia, uczestniczyła w wielu warsztatach i konferencjach dotyczących m. in.: wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych, diagnozy i terapii wad wymowy, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, wczesnej interwencji terapeutycznej, wykorzystywania elementów metody-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy, metody fonogestów (I stopień).
Logopedamgr Urszula Sirko – Kellner
Logopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie w specjalności edukacja specjalna i wczesnoszkolna, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika wczesnoszkolna, Instytut studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie: edukacji i reedukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe w zakresie logopedii.
Logopedamgr Sylwia Rajtak
Logopeda w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Ukończyła studia w zakresie logopedii. Uczestniczka kursów i szkoleń w zakresie m.in.: opieki nad dziećmi i osobami z niepełno sprawnościami, komunikacji interpersonalnej, Polskiego Języka Migowego (na poziomie A1/A2), wczesnej diagnozy i stymulacji.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin