Kadra

Terapeuci zajęciowi

Terapeuta zajęciowymgr Sebastian Kułaj
Terapeuta zajęciowy. Wykształcenie: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małych Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami Rozwojowymi i Wspieranie ich Rodzin, Pedagogika Terapeutyczna z Rehabilitacją, Terapia Zajęciowa. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i warsztatów z zakresu m.in.:  wczesnej interwencji terapeutycznej, seksualności dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, etapów rozwoju w życiu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, organizacji i zarządzania oświatą, oligofrenopedagogiki, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, alternatywnych form terapii.
Terapeuta zajęciowyWiesław Mazurkiewicz
Terapeuta zajęciowy, ukończył Medyczne Studium Zawodowe w Tomaszowie Lubelskim. Uczestnik kursów, szkoleń, warsztatów z zakresu m. in.:  diagnozy funkcjonalnej dziecka z zaburzeniami rozwoju, komunikacji interpersonalnej, alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się, wykorzystywania ruchu, muzyki, teatru i zabawy w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin