Struktura Koła

Działaniami Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim kieruje Zarząd Koła.

W Stowarzyszeniu funkcjonuje 5 integralnych placówek, dzięki którym możliwe jest systemowe wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną na każdym etapie ich życia:

 1. Placówki, w których prowadzona jest terapia, edukacja, rehabilitacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną:
  a. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – dyrektor mgr Stanisława Raczkiewicz

  W strukturze OREW funkcjonują również:
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
  • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 2. Placówki zajmujące się wsparciem w przygotowaniu do pracy adolescentów i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
  a. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – dyrektor mgr Grzegorz Morlewski
  b. Warsztat Terapii Zajęciowej – kierownik mgr Wiesław Góra

 3. Placówki prowadzące aktywizację, rehabilitację oraz integrację społeczną dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
  a. Ośrodek Wsparcia – kierownik mgr Joanna Przednowek

 4. Placówki oferujące zatrudnienie oraz rehabilitację społeczno – zawodową dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:
  a. Zakład Aktywności Zawodowej – kierownik mgr Małgorzata Kaszuba
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin