Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy / OREW /

orew.jpg
Ośrodek Rehabilitacyjno ? Edukacyjno ? Wychowawczy /OREW/ jest specjalistyczną placówką o profilu edukacyjnym i terapeutycznym, która wspiera rozwój, organizuje nauczanie oraz udział w zajęciach rewalidacyjno ? wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną od najwcześniejszych etapów ich życia.

W strukturze OREW funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, a także organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin