Integracyjny zespół artystyczny Przyjaciele

Nasze działania

Kreatywne zajęcia artystyczne
Integracyjny Zespół Artystyczny ?Przyjaciele? funkcjonuje od początku działalności Koła. Zespół tworzą uczestnicy WTZ i OW, pracownicy ZAZ, uczniowie NSSPDP, wychowankowie OREW, wolontariusze (uczniowie szkół ogólnodostępnych) oraz personel placówek naszego Koła. Zespół prezentuje swoje możliwości podczas realizacji sztuk teatralnych, programów słowno ? muzycznych i tanecznych wystawianych podczas przeglądów, konkursów oraz festiwali o charakterze lokalnym i ponadregionalnym, a także integracyjnych warsztatów artystycznych z udziałem wolontariuszy.

Reżyserią spektakli i wystąpień Zespołu kieruje Beata Zajączkowska, a charakteryzacją i scenografią zajmuje się Emilia Blacha.
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin