Platforma Self ? Adwokatów

Self-adwokatura to wspieranie i promowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako rzeczników własnych spraw oraz spraw innych osób z niepełnosprawnościami.  Dzięki temu budowane i umacniane jest w nich poczucie podmiotowości, autonomii i odpowiedzialności.

Self ? adwokaci rozwijają
swoje kompetencje poprzez:

  • publiczne zabieranie głosu w sprawach własnych oraz dotyczących innych osób z niepełnosprawnościami ,
  • uczestnictwo w warsztatach, panelach i konferencjach,
  • czynny udział w dyskusjach na forum o charakterze lokalnym i krajowym.
sejf_adwokaci_3.jpg
sejf_adwokaci_2.jpg

Osiągnięcia Self-adwokatów

Ważniejsze osiągnięcia naszych self- adwokatów to wystąpienie podczas Międzynarodowej Konferencji pt. ?Równe prawa obywatelskie dla wszystkich? oraz w czasie Konferencji pt. ?Mam prawo mieć swoje zdanie i decydować?.

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin