Darczyńcy

EDK Biuro Elżbieta i Dariusz Kuźniarz

Firma RED LINE LOGISTIC

Firma Handlowa Aga

Fundacja Muszkieterów

Wsparcie dobroczynnej kampanii "Kilometry Dobra"

Wsparcie dobroczynnej kampanii "Kilometry Dobra"

Wsparcie dobroczynnej kampanii "Kilometry Dobra"

Pomoc rzeczowa w postaci środków chemicznych umożliwiających utrzymanie czystości oraz środków zabezpieczenia osobistego takich jak maseczki jednorazowe, rękawiczki i płyny do dezynfekcji rąk

logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin